Mise a vize

Tvorba moderních a ojedinělých produktů vysoké kvality v oblasti okenních otvorových výplní a zároveň tvorba designu ve stavebnictví v souladu s potřebami klientů a byznys partnerů je misí a vizí nejen pro vedení společnosti, ale zároveň i všechny zaměstnance společnosti Aluron.

Tyto hodnoty ALURON realizuje jako společensky zodpovědná firma vedena nasledujícími zásadami:

  • snažíme se co nejlépe pochopit potřeby našich klientů a partnerů, k jednotlivým projektům přistupujeme individuálně a s maximální péčí
  • hledáme inovatívní řešení prostředníctvím neustálého zdokonalování nabízených výrobků a služeb
  • kreujeme trendy v oboru a určujeme směry vývoje
  • zavádíme moderní technologie
  • jsme atraktívním zaměstanvatelem pro všechny, kterých cílem je sebezdokonalování a realizace naší mise
  • zúčastňujeme se veletrhů a výstav s cílem propagace značky ALURON
  • spolupracujeme s architekty a investory – díky nímž realizujeme určené cíle
  • podporujeme sociální projekty