Vella

Sloupově-příčkový systém

VVella je dřevo-hliníkový systém založený na sloupcově-příčkové bázi, určený k výrobě fasád a zimních zahrad. Konstrukční základnou jsou dřevěné sloupy šířky 50, 60 nebo 80 mm se stavební hloubkou určenou na základě statického výpočtu. Systém disponuje širokou škálou Al profilů, těsnění a termických mostů. Řeší trvalé uchycení skleněné výplně, nadstandardní těsnost a termické parametry. Rozsah zasklení je od 9 – 60 mm.

SYSTÉM PRO FASÁDNÍ PLÁŠTĚ A ZIMNÍ ZAHRADY

Toto řešení ideálně spojuje exteriérové možnosti Al profilů a interierové dřevěné konstrukce. Je výborným řešením prostorové architektury. Je použitelné v mnoha architektonických stylech a nevyžaduje častou konzervaci.

Parametry systému

  • pohledová šíře dřevěného profilů: 50, 60, 80 mm
  • tloušťka zasklení: 9 mm – 60 mm
  • 3-stupňové odvodnění
  • kompletní systém žlabu
  • možnost ohybu profilů – pro 50mm příčku

Karta produktu Vella pobierz