ALURON pro architekty a investory

Celosvětové ekonomické podmínky nutí investora i architekta zavádět moderní řešení již na úrovni plánů a příprav projektů. Investor hledá řešení nabízející statické parametry, vysokou kvalitu a energeticky výhodné řešení, při splnění všech hygienických, akustických a protipožárních požadavků. Důležitá je souhra s přírodou, ale i soulad s právními předpisy. Těmito otázkami se zabýváme při projektování a tvorbě systémů ALURON.

Systémy okenně-dveřní i fasádní nové generace

Novodobý design spočívající v jednoduchých tvarech, výborné energetické parametry, jednoduchost exploatace, více prosvětleného interiéru – to jsou řešení pro náročného a uvědomělého klienta. Systémy dřevo-hliník, pvc-hliník i hliníkové značky ALURON, splňují stupňující se technické požadavky na veřejné i soukromé investice. Již dnes tato technická řešení splňují požadavky trhu s předstihem. Systémy ALURON jsou zkoušeny dle nejnovějších předpisů a norem v mezinárodních akreditovaných laboratořích. Se znalostí požadavků na jednoduchost užívání vyvíjejí naši inženýři nové produkty pro aplikaci na evropském trhu.

Moderní interiéry

Řešení interiérů pomocí hliníkových dělících příček umožňuje ekonomické a komfortní uspořádání. Zvětšení plochy průhledných stěn a barevnost hliníkových konstrukcí dává architektovi možnost realizace moderního interiéru s důrazem na normy a kvalitu práce i života uživatele.

e -mail: alupon@alupon.cz