ALURON Sp. z o.o realizuje projekt pt.

„Opracowanie technologii wypełnień aktywnych ActivPRO do fasadowych systemów aluminiowych.”

w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: opracowanie technologii wypełnień aktywnych ActivPRO do fasadowych systemów aluminiowych.

Efektem projektu opracowanie aktywnych wypełnień do konstrukcji fasad i okien aluminiowych, których zadaniem jest połączenie funkcji całkowitej przezierności oraz produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej ( mini ogniwa PV nie będą się znajdowały w płaszczyźnie szyby) oraz wykorzystanie innowacyjnej budowy fasady dającej możliwość laminowania mini ogniw PV do części składowych profili konstrukcyjnych.

Wartość projektu ogółem: 4 522 505,54 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:  3 892 726,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  2 300 955,05 PLN

 Nowe projekty z Funduszy Unijnych

Dotyczy projektu: „Opracowanie zeroenergetycznego systemu KWANTUM wyposażonego w aktywne pakiety  zespolone”

Pobierz informacje o systemie KWANTUM

Dotyczy projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii ognioodpornych systemów stolarki aluminiowej i fasad FENIXR do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.”

Pobierz informację o systemie FENIX


Polski kapitał i wykorzystana szansa z UE

ALURON jest spółką powstałą z polskiego kapitału, w której strategię cały czas wpisany był rozwój infrastruktury produkcyjnej. Pojawiające się możliwości skorzystania z funduszy unijnych były spójne z wizją rozwoju spółki. Aluron wykorzystał wszystkie opcje, jakie niosły ze sobą programy UE i stał się beneficjentem wielu z nich. Dzięki dobremu wykorzystaniu dotacji powstały:

  • hala produkcyjna z nowoczesnym parkiem maszynowym
  • zaplecze logistyczne
  • nowoczesny dział handlowy
  • centrum szkoleniowe dla partnerów biznesowych